X
Description

Middels sterk, plastisolert, bevegelig kabel.
For flyttbare maskiner, ovner og apparater. Alle slags rom. Ikke tillatt utendørs.

Product Details
Dimensjonsegenskaper
Lengde (m) 10
Dimensjonsegenskaper
Tverrsnitt (mm²) 1,5
Gruppering
Vareserie Namron PMH
Konstruksjonsegenskaper
Antall ledere 2
Documentation